Serveis

Col·laborador d’adherit en alta

Col·laborador d’adherit en alta

El Mercat és un servei obert a tots els productors, industrials, comerciants, agents comercials i empreses de serveis que s’hi adhereixin i estiguin en el legal exercici de la seva professió.

Ser col·laborador d’adherit al Mercat inclou els següents serveis:

  • Accés lliure a les sessions de mercat.
  • Rebre informació de les activitats que organitza el mercat.
  • Accés gratuït, de l’adherit i els seus col·laboradors, a les sessions Avantllotja.
  • Accés gratuït, de l’adherit i els seus col·laboradors, a la Llotja de Cereals de la Mediterrània.
  • Recepció del full de preus per correu electrònic.

Preu d’adhesió: 140 € (+ IVA)