Llotja

Participació en organismes del sector

Participació en organismes del sector

Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen

logo_organismes-aelmoAmb seu a la Llotja de l’Ebre a Saragossa. La Llotja de Cereals de Barcelona forma part de la junta Directiva, ostentant el seu president d’honor, Sr. Aureli Casabona, el càrrec de vicepresident.

 

Secretariat Tècnic:
Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen
Lonja Agropecuaria de Extremadura
Cánovas del Castillo,s/n
06800 Mérida
tel. 924 315 251
fax 924 315 101
www.aelmo.org

Borsa de Comerç Europea

logo-borsa-de-comerc-europeaOrganisme no governamental que agrupa diverses Llotges de mercaderies del continent i que fa anualment i de forma rotativa una sessió en un país diferent. El president d’aquest consorci és actualment Claude Bodson, President de la Bourse aux Grains de Liege.
El President d’honor de la Llotja de Cereals de Barcelona, senyor Aureli Casabona, ostenta la Presidència d’ Honor del Consorci des de 2004.

Secretariat:
Association des Bourses de Commerce
Européennes
Bourse de Commerce de Strasbourg
10, Place Gutenberg
67081 Strasbourg Cedex
France
Tel. 33 388 75 25 76
Fax. 33 388 75 25 79
www.bourse-europeenne.com

Consolat de Mar de Barcelona

logo_consolatÉs l’òrgan arbitral i de resolució alternativa de conflictes de la Cambra de Comerç de Barcelona. El President de la Llotja de Cereals, n’és membre nat atesa la cooperació històrica de la Llotja de Cereals envers el Consolat.
En aquest sentit, en el Reglament de la Llotja s’estableix el compromís de sotmissió al Consolat de Mar de les diferències contractuals que plantegin els nostres adherits i concurrents.
Els adherits a la Llotja de Cereals que formen part del Consell de Vint en l’actualitat són els senyors Aureli Casabona, Ramon Nadal, Víctor Blanc, José Luis Esteban i Raimon Domènech.

Secretaria:
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Av. Diagonal, 452
08006 Barcelona
Tel. 93 416 94 16
Fax. 93 416 93 01
consolatdemar@cambrabcn.org