Serveis

El mercat ofereix tres vies per conèixer la informació de las cotitzacions setmanals:

  • Adherit
  • Col·laborador d’adherit en alta
  • Subscripció al full de preus setmanals.

A més hi ha la possibilitat de Lloguer de taules del Saló de Contractacions per a adherits

A la següent taula fem una comparativa de serveis perquè puguin valorar quin tipus s’adequa a les seves necessitats.

Nom del servei Adherits Col·laborador d’adherit Subscriptors
Accés lliure a les sessions de mercat Ok Ok
El dret a tenir un o més col·laboradors, associat a l’adherit Ok
El dret a tenir una taula al saló de contractacions Ok
Rebre informació de les activitats que organitza el mercat Ok Ok
Accés gratuït, de l’adherit i els seus col·laboradors, a les sessions Avantllotja Ok Ok
Accés gratuït, de l’adherit i els seus col·laboradors, a la Llotja de Cereals de la Mediterrània Ok Ok
Recepció del full de preus per correu electrònic Ok Ok Ok
Accés al web de la Llotja de Cereals per consulta dels preus cotitzats setmanalment i els històrics Ok Ok
Vols adherir-te Vols subscriure’t