Serveis

Per Adherits

Serveis per Adherits

El Mercat és un servei obert a tots els productors, industrials, comerciants, agents comercials i empreses de serveis que s’hi adhereixin i estiguin en el legal exercici de la seva professió.

L’adhesió al Mercat inclou els següents serveis:

  • Accés lliure a les sessions de mercat.
  • El dret a tenir un o més col·laboradors, associat a l’adherit.
  • El dret a tenir una taula al saló de contractacions.
  • Rebre informació de les activitats que organitza el mercat.
  • Accés gratuït, de l’adherit i els seus col·laboradors, a les sessions Avantllotja.
  • Accés gratuït, de l’adherit i els seus col·laboradors, a la Llotja de Cereals de la Mediterrània.
  • Recepció del full de preus per correu electrònic.
  • Accés al web de la Llotja de Cereals per consulta dels preus cotitzats setmanalment i els històrics.

Preu d’adhesió per l’any 2023: 175€ (+ IVA)

Lloguer de taules del Saló de Contractacions per a adherits

  • Taula nominal en ubicació fixe dins del Saló de Llotja.
  • Taula nominal per la Llotja de la Mediterrània.

Preu: 120€ (+ IVA)