Serveis

Subscriptors

Serveis per Subscriptors

El Mercat és un servei obert a tots els productors, industrials, comerciants, agents comercials i empreses de serveis que s’hi adhereixin i estiguin en el legal exercici de la seva professió.

La subscripció al Mercat inclou els següents serveis:

  • Recepció del full de preus per correu electrònic.
  • Accés al web de la Llotja de Cereals per consulta dels preus cotitzats setmanalment i els històrics.

Preu de subscripció: 135€ (+ IVA)