Històric de preus

Cereals i lleguminoses
ANY SET DATA GRUP PRODUCTE QUALITAT TEMPS POSICIÓ PREU
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 175
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 166
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 173
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 218
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 206
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 200
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 204
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno enero - febrero s/c/o Tarr. 180
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 186
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 635
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 345
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 enero - marzo s/c/d 350
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 1 30/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 281
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 184
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 175
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación Febrero - mayo s/c/o Tarr. 178
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - diciembre s/c/o Tarr. 181
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 223
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 218
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 220
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación USA disponible s/c/o Tarr. 195
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 182
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 185
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 385
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 335
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 enero - marzo s/c/d 345
2014 2 07/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 184
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 175
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación Febrero - mayo s/c/o Tarr. 178
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - diciembre s/c/o Tarr. 181
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 223
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 216
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 222
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación USA disponible s/c/o Tarr.
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 183
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 185
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 385
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 335
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 enero - marzo s/c/d 345
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 290
2014 3 14/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 184
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 175
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación Febrero - mayo s/c/o Tarr. 178
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - diciembre s/c/o Tarr. 181
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 217
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 211
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación USA disponible s/c/o Tarr.
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación USA febrero s/c/o Tarr. 197
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 183
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 185
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 385
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 febrero - marzo s/c/d 320
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 310
2014 4 21/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 186
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 177
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación Febrero - mayo s/c/o Tarr. 180
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - diciembre s/c/o Tarr. 183
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 217
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 211
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 217
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación USA disponible s/c/o Tarr.
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación USA febrero s/c/o Tarr. 195
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 183
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 184
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 385
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 febrero - marzo s/c/d 325
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 5 28/01/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 188
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 180
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 184
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - diciembre s/c/o Tarr. 185
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 214
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 208
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 217
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación USA disponible s/c/o Tarr.
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación USA febrero s/c/o Tarr. 195
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 182
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 385
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 febrero - marzo s/c/d 325
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 6 04/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 188
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 179
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 183
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - diciembre s/c/o Tarr. 184
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 214
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 208
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 217
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación USA disponible s/c/o Tarr.
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación febrero - marzo s/c/o Tarr. 195
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 182
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 182
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 390
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 febrero - marzo s/c/d 325
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 abril s/c/d 330
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 7 11/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 188
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 178
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 182
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - diciembre s/c/o Tarr. 184
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 214
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 208
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 217
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 198
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación febrero - marzo s/c/o Tarr. 194
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 182
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 182
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 390
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 febrero - marzo s/c/d 325
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 abril s/c/d 330
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 8 18/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 190
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 182
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 185
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - octubre s/c/o Tarr. 190
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 185
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 214
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 208
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 217
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 201
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación febrero - marzo s/c/o Tarr. 194
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 180
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 390
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 febrero - marzo s/c/d 330
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 abril s/c/d 335
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 9 25/02/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 193
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 185
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 188
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - octubre s/c/o Tarr. 190
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 188
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 217
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 210
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 218
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 204
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr. 194
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 180
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 182
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 390
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 330
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 abril s/c/d 335
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 10 04/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 195
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 187
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 190
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - octubre s/c/o Tarr. 192
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 190
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 220
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 215
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 220
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 207
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr. 195
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 186
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 390
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 350
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 abril - mayo s/c/d 360
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 11 11/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 195
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 190
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación abril - mayo s/c/o Tarr. 193
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - octubre s/c/o Tarr. 197
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 192
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 222
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 218
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 225
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 208
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr. 202
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 190
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 390
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 marzo - abril s/c/d 340
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 mayo - junio s/c/d 350
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 12 18/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 196
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 190
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación abril - mayo s/c/o Tarr. 193
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - octubre s/c/o Tarr. 197
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 192
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 226
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 222
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 227
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - octubre s/c/o Tarr. 210
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr. 204
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 191
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 390
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 marzo - abril s/c/d 335
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 mayo - junio s/c/d 345
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 13 25/03/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 196
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 190
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación mayo s/c/o Tarr. 193
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - octubre s/c/o Tarr. 197
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 192
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 224
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 218
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 225
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - octubre s/c/o Tarr. 207
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr. 204
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 188
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 390
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 marzo - abril s/c/d 335
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 mayo - junio s/c/d 345
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 14 01/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 195
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - mayo s/c/o Tarr. 189
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - octubre s/c/o Tarr. 196
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 193
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 220
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 214
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 222
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - octubre s/c/o Tarr. 205
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr. 200
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 179
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 345
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 mayo - junio s/c/d 355
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 15 08/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 197
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 190
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación mayo s/c/o Tarr. 194
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio s/c/o Tarr. 196
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - octubre s/c/o Tarr. 199
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 193
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 222
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 216
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 222
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - octubre s/c/o Tarr. 208
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr. 200
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 177
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible - mayo s/c/d 345
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 junio - julio s/c/d 350
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 16 15/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 196
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 189
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación mayo s/c/o Tarr. 193
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - octubre s/c/o Tarr. 198
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 192
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 220
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 214
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 222
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - octubre s/c/o Tarr. 208
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr. 200
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 177
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible - mayo s/c/d 345
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 junio - julio s/c/d 350
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 17 22/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 196
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - mayo s/c/o Tarr. 189
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio s/c/o Tarr. 195
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - octubre s/c/o Tarr. 198
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 192
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 221
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 216
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 222
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - octubre s/c/o Tarr. 208
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno junio s/c/o Tarr. 175
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 178
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible - mayo s/c/d 345
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 junio - julio s/c/d 350
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 18 29/04/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 198
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 190
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio s/c/o Tarr. 193
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - octubre s/c/o Tarr. 198
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 191
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 221
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 217
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 222
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - octubre s/c/o Tarr. 210
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno junio s/c/o Tarr. 176
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible - mayo s/c/d 340
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 junio - julio s/c/d 345
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 19 06/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 197
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 190
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio s/c/o Tarr. 191
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - octubre s/c/o Tarr. 197
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 189
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 219
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 215
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 222
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - octubre s/c/o Tarr. 205
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno junio s/c/o Tarr. 180
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 184
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible - mayo s/c/d 340
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 junio - julio s/c/d 345
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 20 13/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 184
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno junio s/c/o Tarr. 183
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 195
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 188
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio s/c/o Tarr. 188
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - octubre s/c/o Tarr. 195
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 187
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 190
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 335
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 junio - julio s/c/d 340
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 213
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - octubre s/c/o Tarr. 201
2014 21 20/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 217
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - octubre s/c/o Tarr. 197
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno junio s/c/o Tarr. 183
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 181
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible - junio s/c/d 335
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 agosto s/c/d 320
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 193
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - junio s/c/o Tarr. 185
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - octubre s/c/o Tarr. 189
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 184
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 187
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 215
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 210
2014 22 27/05/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 188
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 180
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - octubre s/c/o Tarr. 185
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 178
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 180
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 212
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 207
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 192
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno junio s/c/o Tarr. 178
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 junio - julio s/c/d 335
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 agosto s/c/d 325
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 23 03/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 186
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 178
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - octubre s/c/o Tarr. 181
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 176
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 179
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 212
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 205
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 192
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 177
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 178
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 junio - julio s/c/d 335
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 agosto - setiembre s/c/d 325
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 24 10/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 186
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 178
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - octubre s/c/o Tarr. 179
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 175
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 178
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 210
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 204
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 191
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 174
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 178
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 junio - julio s/c/d 335
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 agosto - setiembre s/c/d 325
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 25 17/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 186
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 178
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - octubre s/c/o Tarr. 175
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 178
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 178
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 210
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 203
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 190
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 173
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 178
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 junio - julio s/c/d 335
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 agosto - setiembre s/c/d 325
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 26 25/06/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 185
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 177
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - octubre s/c/o Tarr. 177
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 174
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 176
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 205
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 199
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 186
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 173
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 177
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 julio s/c/d 325
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha agosto - setiembre s/c/d 310
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 27 01/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 185
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 176
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - octubre s/c/o Tarr. 177
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 173
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 176
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 207
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 198
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 185
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno agosto s/c/o Tarr. 173
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 177
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha agosto s/c/d 305
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre s/c/d 300
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 28 08/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 183
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 175
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - octubre s/c/o Tarr. 175
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 170
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 175
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 203
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 195
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 179
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno agosto s/c/o Tarr.
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 175
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha agosto s/c/d 310
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre s/c/d 300
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 263
2014 29 15/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 183
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 174
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - octubre s/c/o Tarr. 175
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 168
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 172
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 203
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 185
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr.
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 176
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno agosto s/c/o Tarr.
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 175
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha agosto s/c/d 300
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre s/c/d 295
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 263
2014 30 22/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 183
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 174
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - octubre s/c/o Tarr. 174
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 168
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 172
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 203
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 180
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 177
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 174
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno agosto s/c/o Tarr.
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 174
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha agosto s/c/d 305
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre s/c/d 295
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 260
2014 31 29/07/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 182
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 173
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - octubre s/c/o Tarr. 173
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 168
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 172
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 203
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 177
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 175
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 170
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno agosto s/c/o Tarr.
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 171
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 410
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha agosto s/c/d 305
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre s/c/d 295
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 260
2014 32 05/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 182
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 173
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - octubre s/c/o Tarr. 173
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 167
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 171
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 203
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 179
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 172
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE septiemb. - diciembre s/c/o Tarr. 170
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno agosto s/c/o Tarr.
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 171
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha agosto s/c/d 305
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre s/c/d 295
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 260
2014 33 12/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 181
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 172
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - octubre s/c/o Tarr. 171
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 166
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 170
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 203
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 176
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 169
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE septiemb. - diciembre s/c/o Tarr. 167
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno agosto s/c/o Tarr.
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 171
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha agosto s/c/d 305
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre s/c/d 295
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 260
2014 34 19/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 181
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 172
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - octubre s/c/o Tarr. 172
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 164
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 170
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 200
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 176
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 170
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE septiemb. - diciembre s/c/o Tarr. 169
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno agosto s/c/o Tarr.
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 170
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha agosto - septiembre s/c/d 305
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha octubre s/c/d 290
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha noviembre-diciembre s/c/d 295
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 265
2014 35 26/08/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 183
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 175
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación setiembre - octubre s/c/o Tarr. 172
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 163
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 168
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 200
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 175
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 168
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE octubre - diciembre s/c/o Tarr. 169
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno agosto s/c/o Tarr.
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 170
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 1ª quincena setiembre s/c/d 300
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 2ª quincena setiembre s/c/d 295
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 octubre diciembre s/c/d 295
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 260
2014 36 02/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 180
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 172
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación setiembre - octubre s/c/o Tarr. 170
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 162
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 167
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 198
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 173
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 167
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE octubre - diciembre s/c/o Tarr. 168
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 171
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 1ª quincena setiembre s/c/d 300
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 2ª quincena setiembre s/c/d 295
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 octubre diciembre s/c/d 295
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 260
2014 37 09/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 170
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - octubre s/c/o Tarr. 166
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 160
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 165
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 196
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 168
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 165
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE octubre - diciembre s/c/o Tarr. 165
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 169
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 2ª quincena setiembre s/c/d 295
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 octubre diciembre s/c/d 295
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 252
2014 38 16/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 165
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 162
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación octubre - enero s/c/o Tarr. 156
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 160
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 192
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 168
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 164
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE octubre - diciembre s/c/o Tarr. 165
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 167
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 octubre s/c/d 283
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 285
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 252
2014 39 23/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 159
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 158
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación octubre - enero s/c/o Tarr. 156
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 160
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 187
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 169
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 164
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE octubre - diciembre s/c/o Tarr. 164
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 167
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 octubre s/c/d 298
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 301
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 247
2014 40 30/09/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 301
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 240
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 161
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 160
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 158
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 163
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 190
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 172
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 167
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 169
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 169
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 41 07/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 octubre s/c/d 298
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 163
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 162
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 160
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 165
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 192
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 174
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 169
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 170
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 169
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 octubre s/c/d 305
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 310
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 42 14/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 164
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 164
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 163
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 167
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 195
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 178
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 174
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 175
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 170
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 octubre s/c/d 305
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 310
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 43 21/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 165
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 164
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 164
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 169
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 202
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 186
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 180
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 182
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 173
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 octubre s/c/d 305
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 310
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 44 28/10/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 165
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 164
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 170
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 203
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 187
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 180
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE diciembre s/c/o Tarr. 182
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 187
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 178
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 315
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 diciembre - marzo s/c/d 330
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 45 04/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 166
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 163
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 169
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 203
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 187
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 180
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE diciembre s/c/o Tarr. 182
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 187
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 405
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 315
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 diciembre - marzo s/c/d 330
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 170
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 165
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 170
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable mín.11% proteína Disponible s/c/d 205
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 193
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 185
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE diciembre s/c/o Tarr. 185
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 190
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 730
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 330
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 diciembre - marzo s/c/d 350
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 47 18/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 167
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 162
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 166
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 205
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 191
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible - diciembre s/c/o Tarr. 184
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 190
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno diciembre - enero s/c/o Tarr. 175
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 635
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 340
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 diciembre - marzo s/c/d 350
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 48 25/11/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 167
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 163
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 167
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 208
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 201
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 195
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 199
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno diciembre - enero s/c/o Tarr. 176
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 635
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 340
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 diciembre - marzo s/c/d 350
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 49 02/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 168
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 163
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 167
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 209
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 200
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 194
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 197
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno diciembre - enero s/c/o Tarr. 172
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 182
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 635
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 340
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 diciembre - marzo s/c/d 350
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 50 09/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 171
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 163
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 169
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 211
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 203
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 195
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 198
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno diciembre - enero s/c/o Tarr. 172
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 182
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 635
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 340
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 diciembre - marzo s/c/d 350
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 51 16/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 171
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 163
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 169
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 211
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 203
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 197
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 199
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno diciembre - enero s/c/o Tarr. 175
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 635
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 335
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 enero - marzo s/c/d 344
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2014 52 23/12/2014 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 345
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 febrero - marzo s/c/d 350
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 180
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 171
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 176
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 218
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 206
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 200
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE febrero - mayo s/c/o Tarr. 204
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno enero - febrero s/c/o Tarr. 180
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 186
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 2 07/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 635
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 179
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - enero s/c/o Tarr. 170
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 174
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 215
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 204
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 199
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE febrero - mayo s/c/o Tarr. 200
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno enero - febrero s/c/o Tarr. 180
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 186
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 680
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 340
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 febrero - marzo s/c/d 345
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 3 13/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 175
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 166
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 170
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 213
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 201
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 196
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE febrero - mayo s/c/o Tarr. 197
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno enero - febrero s/c/o Bcn 177
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 185
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 680
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 340
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 febrero - marzo s/c/d 345
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 4 20/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 174
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 166
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 169
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 210
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 201
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 195
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE febrero - mayo s/c/o Tarr. 196
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno enero - febrero s/c/o Bcn 175
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 184
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 680
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 340
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 febrero - marzo s/c/d 345
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 5 27/01/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 170
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 165
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 168
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 205
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 193
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 191
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE marzo - mayo s/c/o Tarr. 193
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Bcn 170
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 181
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 670
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 342
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 marzo s/c/d 345
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 6 03/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 170
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 164
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 167
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 205
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 193
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 191
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE marzo - mayo s/c/o Tarr. 193
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Bcn 170
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 342
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 marzo s/c/d 345
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 7 10/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 170
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 164
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 167
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 202
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 192
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 191
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE marzo - mayo s/c/o Tarr. 193
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Bcn 167
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 178
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 345
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 marzo s/c/d 345
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 8 17/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 170
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 163
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 167
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 200
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 191
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 189
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE marzo - mayo s/c/o Tarr. 192
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Bcn 165
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 177
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 345
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 marzo s/c/d 345
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 9 24/02/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 170
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 163
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación abril - mayo s/c/o Tarr. 165
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 200
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 190
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 189
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE abril - mayo s/c/o Tarr. 192
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible - junio s/c/o Bcn 164
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 177
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 350
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 abril s/c/d 350
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 10 03/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 172
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 165
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación abril - mayo s/c/o Tarr. 167
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 202
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 192
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 190
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE abril - mayo s/c/o Tarr. 194
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible - junio s/c/o Bcn 163
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 177
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 348
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 abril s/c/d 348
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 11 10/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 174
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 168
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación abril - mayo s/c/o Tarr. 170
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 205
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 195
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 195
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE abril - mayo s/c/o Tarr. 196
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible - junio s/c/o Bcn 164
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 181
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 348
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 abril s/c/d 348
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 12 17/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 176
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 172
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación abril - mayo s/c/o Tarr. 175
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 210
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 200
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 198
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE abril - mayo s/c/o Tarr. 200
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible - junio s/c/o Bcn 167
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 181
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 370
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 348
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 abril s/c/d 348
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 13 24/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 176
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 170
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación abril - mayo s/c/o Tarr. 170
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 212
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 200
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 195
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE abril - mayo s/c/o Tarr. 197
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible - mayo s/c/o Tarr. 166
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 181
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 348
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 abril s/c/d 348
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 14 31/03/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 176
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 168
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación mayo - junio s/c/o Tarr. 171
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 212
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 198
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible - mayo s/c/o Tarr. 195
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 190
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible - mayo s/c/o Tarr. 165
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 348
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 15 07/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 175
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 168
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación mayo - junio s/c/o Tarr. 171
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 208
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 195
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible - mayo s/c/o Tarr. 191
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 190
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible - mayo s/c/o Tarr. 165
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 348
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 16 14/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 174
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - mayo s/c/o Tarr. 170
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio s/c/o Tarr. 173
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 201
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 192
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible - mayo s/c/o Tarr. 188
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 186
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno abril - mayo s/c/o Tarr. 167
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 348
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 17 21/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 173
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - mayo s/c/o Tarr. 170
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - septiembre s/c/o Tarr. 175
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 194
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 187
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible - mayo s/c/o Tarr. 187
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 182
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno abril - mayo s/c/o Tarr. 165
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 181
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 365
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 18 28/04/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 170
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 168
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - septiembre s/c/o Tarr. 172
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 190
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 184
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 186
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 177
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno mayo s/c/o Tarr. 164
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 675
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 365
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 19 05/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 170
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 167
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - septiembre s/c/o Tarr. 170
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 187
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 182
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 185
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 178
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno mayo s/c/o Tarr.
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 675
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 365
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 20 12/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 172
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 167
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - septiembre s/c/o Tarr. 170
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 189
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 187
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 187
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 180
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno mayo s/c/o Tarr.
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 675
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 365
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 21 19/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 172
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 168
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - septiembre s/c/o Tarr. 170
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 170
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 193
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 192
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 187
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 184
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno mayo s/c/o Tarr.
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 675
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 365
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 172
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 168
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - septiembre s/c/o Tarr. 170
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 170
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 193
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 192
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 187
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 184
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno mayo s/c/o Tarr.
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 675
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 365
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 22 26/05/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 172
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 168
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación junio - septiembre s/c/o Tarr. 170
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 170
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 191
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 190
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 187
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 183
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 14/15 Disponible s/c/d 183
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 175
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 675
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 405
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 350
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 220
2015 23 02/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 175
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 171
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - septiembre s/c/o Tarr. 173
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 172
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 195
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 194
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 187
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 186
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 14/15 Disponible s/c/d 182
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 175
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 675
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 405
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 360
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 225
2015 24 09/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 175
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 171
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - septiembre s/c/o Tarr. 172
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 171
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 191
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 189
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 187
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 184
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 175
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 675
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 405
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 360
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 227
2015 25 16/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 177
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 171
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación julio - septiembre s/c/o Tarr. 172
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 171
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 192
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 194
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 192
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 185
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 176
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 675
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 405
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 360
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 230
2015 26 23/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 186
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 180
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - septiembre s/c/o Tarr. 183
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 179
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 205
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 200
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 195
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 197
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 183
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 360
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 675
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 405
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 360
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 235
2015 27 30/06/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 202
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 192
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - septiembre s/c/o Tarr. 192
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 191
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 215
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 209
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 200
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 200
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 190
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 405
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 370
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 240
2015 28 07/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 204
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 194
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - septiembre s/c/o Tarr. 194
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 193
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 215
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 202
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 192
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 192
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 190
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 405
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 370
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 250
2015 29 14/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 198
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 189
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - septiembre s/c/o Tarr. 189
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 188
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 204
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 195
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 190
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 188
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 188
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 725
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 405
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 390
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 250
2015 30 21/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 188
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 180
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - septiembre s/c/o Tarr. 181
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 177
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 198
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 191
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto s/c/d 188
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 185
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 187
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 183
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 725
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 405
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 390
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 250
2015 31 28/07/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 185
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 175
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - septiembre s/c/o Tarr. 176
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 175
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 195
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 189
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto s/c/d 188
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 181
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 185
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr.
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 182
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 725
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 380
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 360
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 250
2015 32 04/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 188
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 179
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - septiembre s/c/o Tarr. 180
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 181
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 195
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 193
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS 184 72 PE disponible s/c/o Tarr. 184
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 186
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 165
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 184
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 725
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 380
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d 360
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 253
2015 33 11/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 185
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 178
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación agosto - septiembre s/c/o Tarr. 178
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 177
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 194
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 191
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 181
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE agosto - diciembre s/c/o Tarr. 183
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 162
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 182
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 725
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 255
2015 34 18/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz CE Disponible s/c/d 184
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - setiembre s/c/o Tarr. 175
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 173
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 192
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 186
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 177
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE setiembre - diciembre s/c/o Tarr. 177
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 161
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 180
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 365
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 725
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha setiembre - octubre s/c/d
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 250
2015 35 25/08/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 181
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 161
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 178
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 725
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 355
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha octubre - diciembre s/c/d 360
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 250
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 181
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - setiembre s/c/o Tarr. 171
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 171
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 174
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 186
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 184
2015 36 01/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible - diciembre s/c/o Tarr. 176
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 178
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 170
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 169
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 173
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 184
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 182
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible - diciembre s/c/o Tarr. 174
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 181
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 161
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 175
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 725
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 375
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha octubre - diciembre s/c/d 380
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 248
2015 37 08/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 178
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 170
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 170
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 173
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 185
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 183
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible - diciembre s/c/o Tarr. 175
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 180
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible - octubre s/c/o Tarr. 169
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 161
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 174
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 725
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 385
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha octubre - diciembre s/c/d 390
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 248
2015 38 15/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 178
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 170
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 170
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 173
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 184
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 182
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible - diciembre s/c/o Tarr. 174
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 178
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible - octubre s/c/o Tarr. 168
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 161
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 173
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 350
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 725
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 385
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha octubre - diciembre s/c/d 390
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 248
2015 39 22/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 178
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 170
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 170
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 173
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 189
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 186
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible - diciembre s/c/o Tarr. 178
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 186
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible - octubre s/c/o Tarr. 174
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 164
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 175
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 385
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 nueva cosecha octubre - diciembre s/c/d 390
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 248
2015 40 29/09/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 178
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 171
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 171
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 174
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 190
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 187
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 180
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 182
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 186
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible - octubre s/c/o Tarr. 174
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 166
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 178
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 385
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 390
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 248
2015 41 06/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 179
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 171
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 169
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 174
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 194
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 192
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 183
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 183
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 187
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible - octubre s/c/o Tarr. 176
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 166
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE cosecha 15/16 Disponible s/c/d 180
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 385
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 390
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 250
2015 42 13/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 177
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 169
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 168
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 171
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 192
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 188
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 180
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 181
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 185
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible - octubre s/c/o Tarr. 177
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 170
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 385
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 390
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 250
2015 43 20/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 181
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 172
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 173
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 175
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 195
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 193
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 185
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 186
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 188
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible - octubre s/c/o Tarr. 179
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 169
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 184
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 410
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 410
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 250
2015 44 27/10/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 180
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 171
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación noviembre - enero s/c/o Tarr. 171
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 175
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 192
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 190
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 182
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 182
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 186
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible - octubre s/c/o Tarr. 179
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno octubre - diciembre s/c/o Tarr. 169
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 184
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 410
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 410
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 248
2015 45 03/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 181
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 172
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación diciembre - enero s/c/o Tarr. 173
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 177
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 194
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 192
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 184
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 185
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 188
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 181
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno noviembre - diciembre s/c/o Tarr. 171
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 185
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 410
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 noviembre - diciembre s/c/d 410
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 248
2015 46 10/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 180
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 172
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación diciembre - enero s/c/o Tarr. 173
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 177
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 193
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 191
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 183
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE diciembre s/c/o Tarr. 183
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 188
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 178
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno diciembre s/c/o Tarr. 170
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 184
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 410
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 diciembre s/c/d 410
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 247
2015 47 17/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 181
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible - diciembre s/c/o Tarr. 173
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 177
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 193
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 191
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 183
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE diciembre s/c/o Tarr. 183
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 188
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 178
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible - diciembre s/c/o Tarr. 168
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 183
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 410
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 diciembre s/c/d 410
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 247
2015 48 24/11/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 180
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 172
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 176
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 191
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 190
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 182
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 186
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 178
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 168
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 182
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 410
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 247
2015 49 01/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 178
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 169
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 172
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 190
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 188
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 180
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 183
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 176
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 168
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 410
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 247
2015 50 09/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 178
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 169
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 172
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 190
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 188
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 180
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 182
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 176
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 168
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 180
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 400
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d 245
2015 51 15/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 178
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 169
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 171
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 191
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 187
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 178
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 181
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 176
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 168
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 179
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 380
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 52 22/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 177
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 168
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación enero - mayo s/c/o Tarr. 170
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 191
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 187
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 178
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE enero - mayo s/c/o Tarr. 180
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 174
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Bcn 176
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 167
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 179
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 380
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2015 53 29/12/2015 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 177
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 168
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 170
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 190
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 186
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 177
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE febrero - mayo s/c/o Tarr. 179
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 174
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Bcn 176
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 167
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 177
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 380
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2016 1 05/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 375
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 174
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 166
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 167
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 187
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 184
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 176
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE febrero - mayo s/c/o Tarr. 176
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 171
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Bcn 173
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 165
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 174
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2016 2 12/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 173
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 165
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 166
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 183
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 180
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 172
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE febrero - mayo s/c/o Tarr. 172
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 166
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Bcn 168
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 162
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 173
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 750
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 375
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2016 3 19/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 174
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 166
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación febrero - mayo s/c/o Tarr. 167
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 183
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 180
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 172
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE febrero - mayo s/c/o Tarr. 172
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 166
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Bcn 168
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 162
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 174
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 375
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2016 4 26/01/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 172
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 164
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 167
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 179
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 176
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 168
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE marzo - mayo s/c/o Tarr. 170
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 164
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Bcn 166
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 160
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 173
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 325
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 700
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 375
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2016 5 02/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 169
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 163
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 165
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 176
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 172
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 165
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE marzo - mayo s/c/o Tarr. 167
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 162
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 159
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 170
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 300
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 600
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 375
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2016 6 09/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 169
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 163
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 165
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 176
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 172
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 165
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE marzo - mayo s/c/o Tarr. 167
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 162
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 158
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 170
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 300
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 600
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 375
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2016 7 16/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 168
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 162
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación marzo - mayo s/c/o Tarr. 164
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 174
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 170
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 164
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE marzo - mayo s/c/o Tarr. 166
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 159
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 157
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 168
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 300
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 600
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 375
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2016 8 23/02/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 166
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 158
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación abril - mayo s/c/o Tarr. 160
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 170
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 167
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 160
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE abril - mayo s/c/o Tarr. 162
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Sorgo importación disponible s/c/o Tarr.
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Triticale disponible s/c/o Tarr. 157
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Centeno disponible s/c/o Tarr. 155
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Cebada 64 PE CE Disponible s/c/d 167
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Mijo importación amarillo / granel Disponible s/c/d 300
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Alpiste CE 98% / granel Disponible s/c/d 600
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Semilla de girasol 44/9/2 disponible s/c/d 365
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero Disponible s/c/o Tarr
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Guisante Forrajero CE Disponible s/c/d
2016 9 01/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Altramuces Disponible s/c/o Tarr
2016 10 08/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz Disponible s/c/d 166
2016 10 08/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación disponible s/c/o Tarr. 158
2016 10 08/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Maíz importación abril - mayo s/c/o Tarr. 160
2016 10 08/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo panificable 11/220/72 Disponible s/c/d 170
2016 10 08/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE Disponible s/c/d 167
2016 10 08/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE disponible s/c/o Tarr. 160
2016 10 08/03/2016 CEREALES Y LEGUMINOSAS Trigo Forrajero 72 PE abril - mayo s/c/o Tarr. 162
2016 10 08/03/2016