Històric de preus

Llegums
ANY SET DATA GRUP PRODUCTE QUALITAT TEMPS POSICIÓ PREU
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 51 16/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 22 27/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 2 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 36 02/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 3 14/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 4 21/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 5 28/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 6 04/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 7 11/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 8 18/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 9 25/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 10 04/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 11 11/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 12 18/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 13 25/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 14 01/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 19 06/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 20 13/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 15 08/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 16 15/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 18 29/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 17 22/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 21 20/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 23 03/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 24 10/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 25 17/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 26 25/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 27 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 28 08/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 29 15/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 30 22/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 35 26/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 41 07/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 42 14/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 43 21/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 38 16/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 39 23/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 40 30/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 31 29/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 32 05/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 33 12/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 34 19/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 44 28/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 45 04/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 49 02/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 50 09/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.220
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 52 23/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 47 18/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 48 25/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.220
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 1 30/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.220
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2015 2 07/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 3 13/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 4 20/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 9 24/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 11 10/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 5 27/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 6 03/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 7 10/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 8 17/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 12 17/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 13 24/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 14 31/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 15 07/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 16 14/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 17 21/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 18 28/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 20 12/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 21 19/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 23 02/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 22 26/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 24 09/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 25 16/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 26 23/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 27 30/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 29 14/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 36 01/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 37 08/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 31 28/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 32 04/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 33 11/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 34 18/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 35 25/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 30 21/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 38 15/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 39 22/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 40 29/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 41 06/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 42 13/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 43 20/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 44 27/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 45 03/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 46 10/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 47 17/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 48 24/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2015 49 01/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2015 50 09/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2015 51 15/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2015 52 22/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2015 53 29/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 2 12/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.500
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.368
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.620
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.520
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.470
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.403
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 990
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 964
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.006
2016 15 12/04/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 1 05/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 3 19/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 4 26/01/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 6 09/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 7 16/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 8 23/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 8 23/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 8 23/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 8 23/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 8 23/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular