Històric de preus

Llegums
ANY SET DATA GRUP PRODUCTE QUALITAT TEMPS POSICIÓ PREU
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 2 01/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 36 09/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 6 02/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 840
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 689
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 876
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 892
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.298
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.160
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.060
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.430
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.220
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 7 02/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 10 03/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 11 03/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 14 04/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 19 05/06/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 20 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 15 04/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 23 06/03/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 24 06/10/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 27 07/01/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 28 07/08/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 37 09/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 41 10/07/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 32 08/05/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 33 08/12/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 912
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 618
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 628
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 799
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.450
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.420
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.370
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.246
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.188
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.280
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.760
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.240
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d
2014 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 45 11/04/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 49 12/02/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 50 12/09/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.220
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 46 11/11/2014 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes Disponible s/c/d 1.220
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.220
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2014 1 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.300
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 890
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 870
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.290
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.150
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.140
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 990
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.220
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.560
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.340
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.790
2015 2 01/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 9 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 10 03/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 11 03/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 5 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 6 02/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 7 02/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 8 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 12 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 13 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 14 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.088
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.200
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.220
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.127
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.010
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.160
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.110
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.938
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 2.100
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.601
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.499
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.147
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.792
2015 15 04/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 16 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 17 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 18 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 19 05/05/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 20 05/12/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 21 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 23 06/02/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 22 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 24 06/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 25 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 26 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 27 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 28 07/07/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 29 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 36 09/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 37 09/08/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 31 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 32 08/04/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 33 08/11/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 34 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 35 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.536
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.306
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.018
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.320
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.227
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.110
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.270
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 1.436
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.737
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.674
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.422
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.196
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.654
2015 30 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 38 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 39 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 40 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 41 10/06/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 42 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 43 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 44 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 45 11/03/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 46 11/10/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 47 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.380
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.500
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.440
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.248
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.270
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.484
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.400
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.320
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.230
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.180
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.650
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.200
2015 48 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2015 49 12/01/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2015 50 12/09/2015 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2015 51 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2015 52 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2015 53 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 2 01/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.500
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.368
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.620
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.520
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.470
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.403
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 990
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 964
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.006
2016 15 04/12/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 1 01/05/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 3 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 4 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 5 02/02/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Planch.Bañeza Disponible s/c/d 2.347
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Pinta Bañeza Disponible s/c/d 1.567
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias carillas Blackeyes - O. Perú Disponible s/c/d 1.506
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. USA G. Northern nº 1 Disponible s/c/d 1.420
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Michigan Navy -Pea Bean Disponible s/c/d 1.130
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias import. Argentina Cannelini Disponible s/c/d 1.040
2016 6 02/09/2016 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Alubias nacionales Cannelini Disponible s/c/d
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Gigante Disponible s/c/d 1.420
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de Salamanca Monstruo Disponible s/c/d 1.440
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 7/9 mm Disponible s/c/d 1.400
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas de La Mancha 6/7 mm Disponible s/c/d 1.320
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Regular Disponible s/c/d 1.360
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Lentejas import. USA Pardina Disponible s/c/d 1.525
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 38/40 Disponible s/c/d 1.520
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 40/42 Disponible s/c/d 1.480
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. México blanco 42/44 Disponible s/c/d 1.400
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 50/52 Disponible s/c/d 1.380
2016 7 01/01/1970 LEGUMBRES (mínimo 5 Tm) Garbanzo import. USA 58/60 Disponible s/c/d 1.270